יתרונות icomm fax לעסקים:

מספר טלפון ייעודי מוקצה על ידנו לכל פקס וירטואלי. כך שאין צורך שיהיה לך קו טלפון ייעודי או מכשיר פקס כדי לקבל פקס
הפקס זמין כל העת. אין מצב של "תפוס".
כל הפקסים נשלחים ישירות למחשב, לתיבת הדוא"ל שלך.
נגמרו ההוצאות על נייר, טונר ותיקונים.
דיסקרטיות מלאה. אף אחד לא יעבור "בטעות" ליד מכשיר הפקס, ויקרא פקסים המיועדים לך.
ניתן לקטלג ולאחסן פקסים לתקופות ארוכות מבלי שהניירות יצהיבו או יימחקו.
אין הגבלה על מספר הפקסים, אשר ניתן לקבל באמצעות השירות.
השירות מופעל מידית, ואינו מצריך התקנים מיוחדים.

הודעות קוליות מגיעות אף הן לתיבת הדוא"ל, כקובץ Voice.
זמינות מקסימאלית, מכל מקום בעולם.
ניתן להעביר את הפקס או ההודעה הקולית לנמענים אחרים באמצעות הדוא"ל.
דילוג לתוכן