תפעול icomm Centrex

מערכת  icomm Centrex הנה מערכת מרכזיה משוכללת המאפשרת לך לנצל את מערכת הטלפוניה בצורה מירבית.
להלן פירוט של מספר פעולות בסיסיות במערכת icomm Centrex לשימושך.

חיוג

לפני החיוג יש ללחוץ על לחצן Speaker או להרים את השפופרת. חיוג שיחה מתבצע כחיוג רגיל. יש לזכור לחייג את המספר כולל אזור חיוג בכל שיחה. 
ע"מ לחייג שוב את המספר האחרון יש ללחוץ על לחצן ה Speaker או להרים את שפופרת הטלפון ומייד לאחר מכן ללחוץ על לחצן ה Send .

קבלת שיחה

ע"מ לקבל שיחה יש ללחוץ על לחצן ה Speaker או להרים את שפופרת הטלפון. ניתן גם לקבל שיחה ע"י לחיצה על לחצן השלוחה אשר מהבהב. לסיום השיחה , יש להניח את השפופרת במקומה.
במידה ומקבל השיחה אינו עונה לשיחה במשך 35 שניות , השיחה תעבור לתיבה הקולית של השלוחה.
השהית שיחה (Hold), בכל שלב בשיחה ניתן להעביר את השיחה למצב המתנה ולעבור לשיחה אחרת ולחזור אליה מאוחר יותר.
תוך כדי שיחה עם נמען , יש להקיש על מקש ה Hold . נורית מהבהבת ליד לחצן השלוחה, תסמן כי ישנה שיחה בהמתנה. בזמן הזה , ניתן לענות לשיחה נוספת בשלוחה אחרת.
ע"מ לחזור לשיחה הקודמת , יש להקיש על לחצן השלוחה אשר לידו הנורית המהבהבת.
בזמן ששיחה נמצאת בהמתנה , המתקשר יאזין למוסיקת רקע.

העברת שיחה

ניתן להעביר שיחה בשני אופנים.
העברת שיחה עם הכרזה : באופן הזה, מעביר השיחה יכול להודיע למקבל השיחה על ההעברה ולאפשר למקבל השיחה לבחור באם הוא רוצה לענות לשיחה או לא.

העברת שיחה עם הכרזה:
השיחה מתקבלת מהמרכזיה, מעביר השיחה מקיש *2 (כוכבית 2) ובזמן היה ישמע בטלפון Transfer .
מעביר השיחה מקיש את מס' השלוחה אליה הוא רוצה להעביר את השיחה. (במידה ובמשך 3 שניות לא הוקשה שלוחה להעברה, השיחה חוזרת למקבל)
לאחר שהוקשה השלוחה אליה רוצים להעביר את השיחה , מקבל השיחה יקבל צלצול. כאשר המקבל ירים את הטלפון , הוא יוכל לשוחח עם מעביר השיחה.
במידה ומעביר השיחה הניח את השפופרת , השיחה תועבר את המקבל.
במידה ומקבל השיחה סגר את השפופרת , השיחה תעבור בחזרה למעביר.

העברת שיחה ללא הכרזה:  באופן הזה השיחה מועברת ישירות לשלוחה ללא הכרזה.
השיחה מתקבלת מהמרכזיה, מעביר השיחה מקיש ## (פעמיים סולמית) ובזמן היה ישמע בטלפון Transfer .
מעביר השיחה מקיש את מס' השלוחה אליה הוא רוצה להעביר את השיחה. (במידה ובמשך 3 שניות לא הוקשה שלוחה להעברה, השיחה חוזרת למקבל)
לאחר שהוקשה השלוחה אליה רוצים להעביר את השיחה ,מקבל השיחה יקבל צלצול. כאשר המקבל ירים את הטלפון , הוא יקבל את השיחה ישירות ללא הכרזה.

שיחת וועידה

ע"מ לבצע שיחת ועידה יש להתקשר לנמען הראשון , להעביר אותו למצב המתנה ע"י לחיצה על Hold . ללוץ על לחצן שלוחה פנויה (שלידה יש נורית כבויה) ולחייג לנמען השני.
תוך כדי השיחה עם הנמען השני , יש ללחוץ על לחצן ה Conf ולאחר מכן על הלחצן של הנמען הראשון אשר נמצא בהמתנה (עם הנורית המהבהבת ליד הלחצן שלו).

תיבה קולית

התיבה הקולית נועדה להשארת הודעות קוליות למשתמש השלוחה. כאשר שיחה שמועברת לשלוחה לא נענית במשך 35 שניות , השיחה תועבר אוטומטית לתיבה הקולית.
ראשית מומלץ להקליט פתיח אישי ולקבוע סיסמא משלך לתיבת הדואר.

שינוי סיסמא לתיבה הקולית: 
חייג *97 משלוחת הטלפון שלך. המערכת תבקש סיסמא. הסיסמא ההתחלתית לתיבת הדואר היא 4444. לתפריט אפשרויות התיבה יש להקיש 0 לשינוי סיסמא יש להקיש 5 
המערכת תבקש ממך להקיש את הסיסמא החדשה שלך ולאחריה # (סולמית).
המערכת תבקש ממל להקיש שוב את הסיסמא שלך ע"מ לוודא ולאחריה שוב # (סולמית)
במידה והקשת סיסמא זהה בשתי הפעמים , תקבל אישור מהמערכת כי הסיסמא שונתה.

שינוי הודעת פתיח אישי לתיבה הקולית

חייג *97 משלוחת הטלפון שלך. המערכת תבקש סיסמא. הסיסמא ההתחלתית לתיבת הדואר היא 4444.
לתפריט אפשרויות התיבה יש להקיש 0 לשינוי פתיח אישי יש להקיש 1 – המערכת תבקש ממך להקליט את ההודעה החדשה שלך ולאחריה # (סולמית). 

לאחר הקלטת ההודעה אפשר

1 לאשר ולשמור את ההקלטה
2 להאזין להודעה המוקלטת
3 להקליט מחדש
לאחר שהקשת 1 לאישור ושמירת ההודעה אפשר להניח את השפופרת.
במידה ויש לך הודעות ממתינות בתיבה הקולית שלך , תקבל חיווי באמצעות הבהוב של נורה בצידו הימני של הטלפון (Message Waiting Indicator). כאשר תאזין להודעות שלך , ההבהוב ייפסק אוטומטית.
על מנת לגשת אל התיבה הקולית שלך מטלפון אחר יש לחייג אל מס' הטלפון  או השלוחה שלך, כאשר הנך שומע את ההודעה שלך , יש להקיש (*) כוכבית.

שעון דובר

על מנת להתקשר לשעון הדובר , יש להקיש *60 (כוכבית 60)

לכוון שעון מעורר יש להקיש *62 (כוכבית 62) . המערכת תבקש להקיש את השעה המבוקשת להשכמה. יש להקיש שעה ודקות בפורמט של 12 שעות. לאחר מכן המערכת תבקש להקיש 1 ל AM או 2 ל PM . בסיום ההקשה , המערכת תכריז על שעת ההשכמה ומספר השלוחה.
בשעת ההשכמה המיועדת , השלוחה תקבל צלצול וכאשר תרים את השפופרת , המערכת תכריז את השעה.

שעון מעורר
רשימת קיצורים שימושיים והוראות הפעלה בחיוג למערכת icomm centrex

עקוב אחרי – הפעלה 72*
עקוב אחרי – ביטול 73*  
עקוב אחרי כאשר תפוס – הפעלה 90*  
עקוב אחרי כאשר תפוס – ביטול 91*  
עקוב אחרי באין מענה – הפעלה 52*  
עקוב אחרי באין מענה – ביטול 53*  
שיחה ממתינה – הפעלה 70*  
שיחה ממתינה – ביטול 71*  
נא לא להפריע – הפעלה 78*  
נא לא להפריע – ביטול 79*  
שיחת השכמה 68*  
חיוג לשעון הדובר 60*  
חיוג לתא הקולי 97*  
משיכת שיחה 8*   

דילוג לתוכן